អ្នកជំនាញផ្នែកភ្នែកបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូននៅក្នុងទីងងឹត

ពុធ​ ,13 កុម្ភៈ 2019 ម៉ោង 10:30 | 80Air

ពន្លឺភ្លឺនៃអេក្រង់អាចប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក។
ការប្រើឧបករណ៍ទាំងនោះក្នុងទីងងឹតអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបើមិនធ្វើតាមការណែនាំ។ឧបករណ៍ដែលអ្នកមើលរយៈពេលវែងក្នុងទីងងឹតក៏ដូចជាការអានអក្សរដែលកំពុងមានចលនានាំ
ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកដែលអាចបណ្តាលឲ្យអស់កម្លាំង ឈឺក្បាល និងក្អួតចង្អោរ។
វាជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក P. Shupik Sergey Rykov ប្រធាននាយកដ្ឋានភ្នែកនៃបណ្ឌិត្យសភា
វេជ្ជសាស្ត្រជាតិនៃការអប់រំក្រោយឧត្តមសិក្សា ។
ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីមើលពេលយប់ទេ វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់
អ្នកដើម្បីមើលវាពេលថ្ងៃឬជាមួយភ្លើងបំភ្លឺដែលផ្ទុយពីភ្នែកអ្នក។ លើសពីនេះទៀតបើនិយាយពីអក្សរដែល
កំពុងមានចលនា។វេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាសៀវភៅដែលយើងកំពុងអានបន្ទាប់មកបើកតទៅទំព័រមុខ
ត្រង់នេះបានបង្ហាញថាយើងកំពុងមើលអក្សរដែលកំពុងរត់និងផ្តោតលើគ្រប់បន្ទាត់ទាំងអស់នៃអក្សរកំពុង
ផ្លាស់ទីដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសាច់ដុំភ្នែករបស់យើងដំណើរការហួសកម្លាំង។
បើតាមការណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតក៏ដូចជាសៀវភៅធម្មតាណាមួយ អ្នកត្រូវអាន
តាមទំព័រវាមួយៗបន្ទាប់មកត្រលប់វាមួយៗរួចមើលវាវិញមួយៗ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានបន្ថែមថាភ្នែកដែលខ្សោយយូរពេកអាចនាំឲ្យមានភាពអស់កម្លាំង,
កើតជំងឺភ្នែក ophthalmologic, កើតជំងឺភ្នែក neurological manifestations និងលែងចង់អាន
ទៀតព្រមទាំងក្អួតចង្អោរនិងឈឺក្បាលជាញឹកញាប់។

ប្រភព៖ micetimes.asia

អត្តបទស្រដៀង

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម