ការគិតពេលចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មី

ច័ន្ទ​ ,03 សីហា 2020 ម៉ោង 05:57 | 80Air
ការគិតពេលចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មី

ស្របពេលដែលអ្នកដក ដង្ហើមដោយសុខសាន្ត និងសម្រេចធ្វើអោយគ្រប់វិនាទីល្អបំផុត អ្នកនឹងបំពេញក្នុង​ខ្លួន​របស់អ្នកនូវភាពល្អ។ អារម្មណ៍ និងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រស់ថ្លា និងច្បាស់លាស់។ជាមួយភាពច្បាស់លាស់នេះ និងឥរិយាបទវិជ្ជមាន អ្នកនឹងមានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងទាញអោយរឿងវិជ្ជមានកើត​ឡើង។ ដំណោះស្រាយ​ ចំពោះបញ្ហារបស់អ្នក នឹងលេចរូបរាងឡើង។

ហើយកុំភ្លេច ត្រូវរីករាយនឹងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួន។ត្រូវមានចិត្តល្អ! ស្តាប់ច្រើន! ជឿជាក់លើខ្លួនឯង! ថែរក្សាទ្រព្យទាំង៣អ្នកអោយល្អ! ត្រូវដឹងគុណសម្រាប់ជីវិត និងអ្វីៗដែលអ្នកមាន! ហើយសប្បាយជាមួយជីវិតនោះ!

ដកស្រង់ពី៖ Kakvei

អត្តបទស្រដៀង

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម