មើលរូបទាំងអស់នេះហើយបានដឹងថាធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេមិនមែនងាយស្រួលទេ!

អង្គារ​ ,19 កុម្ភៈ 2019 ម៉ោង 09:44 | 80Air

នៅពេលដែលលោកអ្នកមានគ្រួសារ វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមទំព័រជីវិតថ្មីដែលត្រូវធ្វើរឿងជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមក ដូចជាការមើលថែកូនដែល

ទើបនឹងកើតប្រាកដជាលំបាកហើយ! រូបភាពខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនូវការលំបាកជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកត្រូវមើលថែកូនជាទីស្រលាញ់!៖

1. នៅពេលដែលត្រូវដេកប៉ុន្តែដល់វេនកូនភ្ញាក់ម្ដង!

 

2. គ្មានជំរើសព្រោះកូនយំរហូត

3. វិធីបោកបញ្ឆោតកូនដែលម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបតែងតែធ្វើ

 

4. ឈឺក្បាលណាស់លោកអើយ

5. នៅពេលដែលកូនដេកជាមួយ

6. ម៉ាក់កូនចិញ្ចឹមអាមួយនេះបានទេ?

 

7. ក្លិនប្រហើរ

8. នៅពេលដែលកូនអ្នកចង់ឲ្យlap top កាន់តែស្អាត

9. ចង់ដឹងថាស្រែកបានលឺប៉ុនណា

10. នៅពេលទុកកូនឲ្យនៅម្នាក់ឯង

11. រពីសដៃផ្ទៃឆ្អែត

12. សប្បាយណាស់ពេលទៅការម្ដងៗ

13. កូនមិនដែលទុកម៉ាក់ឲ្យនៅម្នាក់ឯងទេ

14. ធ្វើបាបគ្នា

15. កូនអ្នកណាទេខូចណាស់

16. សៀវភៅប្រឡាក់ពេកលាងចេញមួយ

17. ចង់ដេកគ្រប់កន្លែង

18. ជួយសម្អាតកូន

19. កូននិងឪដូចគ្នាប៉ះបិត

20. ពេលមានកូនស្រី

 

ប្រភព៖​ Brightside

អត្តបទស្រដៀង

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម